Otvárací čas /kontakty

 

Otvárací čas   

Pondelok   10.00 -11.30 h, 12.30 - 17.00 h  
Utorok - piatok   8.30 - 11.30 h, 12.30 - 17.00 h  


Kontaktné údaje

Mestská knižnica Ružomberok

Podhora 33
034 01 Ružomberok
IČO: 00355798

DIČ: 202058971
IBAN: SK63 0900 0000 0000 5672 9028

mapa

 

mail: info@kniznicark.sk
tel.: +421 44 4322005 - odd. beletrie
tel.: +421 917 714060 - odd. náučnej literatúry 

riaditeľka
Ing. Tatiana Babincová
tel: +421 44 4322005
tel: +421 905 861759

riaditel@kniznicark.sk  


Prízemie
Oddelenie náučnej literatúry 

úsek knižničných služieb
Mgr. Oľga Kmeťová

úsek MVS
Eva Foltinová

úsek knižničných fondov
Magdaléna Hrčková

tel: +421 917 714060
naucne@kniznicark.sk  


1. poschodie
Oddelenie beletrie pre dospelých

Oddelenie pre deti 

Mgr. Jana Mikulková

Mgr. Mária Lesáková 
Mgr. Katarína Gorná

tel: +421 44 4322005
beletria@kniznicark.sk 

Administratíva:
Stela Šoltísová  

 

Pobočky

Pobočka SNP, Bystrická 2 
Katarína Šporerová 

+42144 4353170
snp@kniznicark.sk 
Streda   9.00 - 12.00 h   13.00 - 17.00 h

KD Biely Potok 
Mgr. Mária Lesáková 
beletria@kniznicark.sk  
Štvrtok   12.00 - 16.00 h 

ZŠ Černová 
Katarína Šporerová 

snp@kniznicark.sk 
Pondelok   14.00 - 16.00 h

ZŠ Sládkovičova
Katarína Šporerová
snp@kniznicark.sk 
Utorok   9.00 - 13.00 h 

Knižnica si vyhradzuje právo úpravy výpožičného času, spravidla počas prázdnin, sviatkov a výnimočných situácií.


Voľné pracovné miesta
Momentálne neevidujeme voľné pracovné miesto. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, spolu so súhlasom uchádzača so spracúvaním osobných údajov a s uchovaním životopisu prosíme zasielajte na adresu: Podhora 33, 034 01 Ružomberok.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi