OBJEDNANIE ODLOŽENIA

Online katalóg TU

Objednať odloženie je možné len pri dostupných knihách (zeleným), po prihlásení do čitateľského konta.  
Služba je štandardne spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka (0,50 € / titul). Aktuálne v období obmedzení vychádzania je BEZ POPLATKU


katalg_1 

Rozkliknite si titul knihy a zrolujte úplne dole.

POZOR! Objednávajte len knihy z hlavnej pobočky Podhora 33, t.j. tituly označené  
znakom "K dispozícii", na oddeleniach:

B - Beletria
M, Mn - oddelenie pre deti a mládež
ONL - odd. náučnej literatúry

Na pobočkách SNP, Černová, Biely Potok a Sládkovičova túto službu neposkytujeme.

 

  obj._odlo.3

Kliknite na Objednať odloženie a potvrďte.
Objednávka je platná 48 hod. a aktuálne nie je spoplatnená.

katalg_4

Po realizácii príkazu vám zašleme potvrdzovací mail. Kniha je na najbližších 48 hodín odložená z police len pre Vás.

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi