NA VRÁTENIE KNÍH POUŽÍVAJTE BIBLIOBOX

 

Na vrátenie kníh používajte bibliobox umiestený vo dverách knižnice na Podhore 33. 
Bibliobox slúži na vrátenie všetkých titulov požičaných z hlavnej knižnice aj pobočiek, mimo titulov medziknižničnej výpožičnej služby (MVS). 
Informácie na 
0917 714 060, 044/4322005, info@kniznicark.sk

Info o knihách - online katalóg: https://carmen.kniznicark.sk/Carmen/

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi