MVS - medziknižničná výpožičná služba

 

Ak požívateľ požiada o dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, knižnica sprostredkuje jeho požičanie prostredníctvom MVS. Za každú vybavenú požiadavku sa vyberá poplatok v zmysle platného Cenníka poskytovaných služieb.

Služba  je poskytovaná  aktívnym čitateľom knižnice, t.j. tým, ktorí majú uhradené splatné členské.

O poskytnutie služby možno požiadať osobne na oddelení náučnej literatúry na prízemí budovy hlavnej  knižnice  alebo prostredníctvom mailu na adresu knižnice: naucne@kniznicark.sk

 

Pri objednávke je potrebné zadať údaje: 

Ak ide o knižný dokument:

  1. autor
  2. názov dokumentu
  3. vydavateľstvo
  4. rok vydania
  5. ISBN

Knižný dokument si čitateľ vyzdvihne v priestoroch knižnice po výzve  mailom a uhradení poplatku. 

 

Ak ide o časopis alebo iné periodikum:

  1. autor
  2. názov článku
  3. názov časopisu
  4. ročník, resp. rok vydania, číslo, aktuálne strany
  5. ISSN - nepovinné

Xeroxy článkov preposielame mailom, resp. podľa dodacích podmienok stanovených poskytujúcou knižnicou. Cena za poskytnutú službu je stanovená podľa platného cenníka poskytujúcej knižnice. 

Pokiaľ máte záujem o viacero dokumentov na základe rešerše, oslovte nás mailom na naucne@kniznicark.sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi