Zverejňovanie - Faktúry

Dátum prijatia
Dátum zverejnenia
Predmet faktúty       Suma
Interné číslo / Číslo / Číslo objednávky Dodávateľ
Prílohy
16.01.2020
16.01.2020
Vyúčtovanie, Finančný spravodajca 2019 32,57 €

14
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
IČO: 31592503
fa-14.pdf (903.28K),
16.01.2020
16.01.2020
Kontrola PHP, Revízna správa od kontroly PHP... 99,40 €

15
SK-Stolamed,s.r.o
IČO: 48249726
fa-15.pdf (1.26M),
16.01.2020
16.01.2020
prenájom nebytových priestorov pob. Bystrická 258,55 €
13
13
Ivaning, s.r.o.
IČO: 36842958
16.01.2020
16.01.2020
vyúčtovanie Fin. spravodajca 2019 32,57 €
14
14
Poradca podnikateľa, s.r.o.
IČO: 31592503
16.01.2020
16.01.2020
revízia hasiacich prístrojov 99,40 €
15
15
9
Sk STOLAMED, s.r.o.
IČO: 46892923
16.01.2020
16.01.2020
predplatné 2020 Katolícke noviny 32,76 €
16
16
10
Spolok sv. Vojtecha, s.r.o.
IČO: 31434541
15.01.2020
15.01.2020
predplatné 2020 Slovenské pohľady 17,60 €
12
12
8
Matica slovenská
IČO: 00179027
14.01.2020
14.01.2020
Predplatné 2020 326,84 €

191
Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36631124
Fa-191.pdf (892.72K),
14.01.2020
14.01.2020
Ročný manipulačný poplatok, separovaný odpad 60,00 €

6
TS Ružomberok a.s.
IČO: 36391301
fa-6.pdf (127.35K),
14.01.2020
14.01.2020
Čtenáŕ - ročné predplatné od čísla 2020001 po číslo 2020012 22,67 € €

7
L.K. Permanent spol. s r.o.
IČO: 31352782
fa-7.pdf (922.12K),

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi