Zverejňovanie - Faktúry

Dátum prijatia
Dátum zverejnenia
Predmet faktúty       Suma
Interné číslo / Číslo / Číslo objednávky Dodávateľ
Prílohy
30.07.2021
30.07.2021
Autorská odmena 40,80 €
107
107
SOZA slovenský ochranny zvaz
IČO: 00178454
29.07.2021
29.07.2021
Knihy 347,95 €
106
106
Ing. Ivan Lazík
IČO: 43379991
16.07.2021
16.07.2021
Prenájom priestorov Podhora 40,19 €
104
104
Mesto Ružomberok
IČO: 00315737
16.07.2021
16.07.2021
Telefonne poplatky 07/2021 12,00 €
105
105
Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
15.07.2021
15.07.2021
Školenie - odborný seminár 49,00 €
103
103
Asociácia správcov registratúry
IČO: 37922190
12.07.2021
12.07.2021
Prenájom nebytovýcch priestorov Bystrická 258,55 €
102
102
Ivaning, s.r.o.
IČO: 36842958
05.07.2021
05.07.2021
Telefónne poplatky 06/2021 71,12 €
100
100
SlovakTelekom, a.s.
IČO: 35763469
05.07.2021
05.07.2021
Výmena plagátu banner 25,00 €
101
101
PenaPrint, s.r.o.
IČO: 45718717
01.07.2021
01.07.2021
Knihy 29,33 €
97
97
Eurobooks, s.r.o.
IČO: 36657701
01.07.2021
01.07.2021
Ochrana objektu 3. štvrťrok 2021 95,60 €
98
98
Fanit, s.r.o.
IČO: 44399707

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi