EIZ - elektronické informačné zdroje


Ponuka pre študentov a odborných zamestnancov: 

DOČASNE SPRÍSTUPNENÉ E-ZDROJE /OPEN ACCES:

Gale

V rámci národnej licencie realizovanej prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice máme umožnený dočasný prístup do multiodborovej databázy INFOTRAC od vydavateľstva GALE Cengage.
BEZPLATNÝ VZDIALENÝ PRÍSTUP:  
https://www.galepages.com/ekon
  
heslo: Slovakia (platí do 31.12.2021)

Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz: 
- Academic OneFile  
- Infotrac Custom Journals
- General OneFile - pre verejné knižnice (sprístupnených cca 50 periodík)

Producent: Gale, Cengage Company
Popis: Najväčšia všeobecná databáza určená predovšetkým verejným knižniciam. Obsahuje viac ako 14 500 titulov periodík a viac ako 9 000 plnotextových titulov recenzovaných časopisov a denníkov z celého sveta (prevažne bez časového embarga), vrátane napr. New York Times, Financial Times, The Economist.
Zameranie: spoločenské vedy, humanitné vedy, medicína, ekonómia, architektúra, biológia, biochémia; energetika, fyzika, geografia, geológia, chémia, matematika, informačné technológie, poľnohospodárstvo, životné prostredie, vzdelávanie
Jazyk: prevažne anglický, možnosť voľby menu v češtine   

ProQuest 

Náhľady vyše 900 miliónov dokumentov a možnosť čítať 3,5 milióna úplných textov open access zdrojov, bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho overovania. Používateľské rozhranie je aj v češtine a prispôsobí sa tým, ktorí pristupujú z mobilných zariadení.  
ČIASTOČNÝ VZDIALENÝ PRÍSTUP: 
https://www.proquest.com/

 

Iné odporúčané linky:

Databázy CVTI

Vzdialený prístup sprostredkúva knižnica svojim registrovaným členom, po pridelení tzv. knižničného pasu (fyzická osoba 3,- € ročne). Postupnosť krokov pri registrácii nájdete TUpodrobný návod na prihlásenie TU.
Viac o databázach CVTI a možnostiach vzdialeného prístupu nájdete aj TU.
Prehľad elektronických zdrojov TU
 

Databázy SNK Martin

Prehľad licencovaných a dočasne alebo voľne sprístupnených databáz nájdete TU  

Univerzitná knižnica Bratislava

Katalóg digitálnych webových prameňov nájdete TU


ODPORÚČANÉ BEZPLATNÉ LINKY V ČEŠTINE:

Moravská zemská knihovna Online knihovny.cz   
Knihovna Třinec  S knihovnou proti viru   
Národní digitálni knihovna Kramerius 


časopis NEXTECH (PC Revue):  
PDF formát:  
https://www.pcrevue.sk/Archiv-NXT  
Heslo je možné vyžiadať na odd. náučnej literatúry knižnice


ODPORÚČANÉ PLATENÉ ZDROJE:

BOOKPORT.CZ - predplatený prístup k 5.200 titulom viacerých žánrov, možnosť skúšobného prístupu na 14 dní (1,- CZK)
BOOXY.sk - elektronické knihy
PALMKNIHY.CZ - elektronické knihy (e-READING.cz) 
MARTINUS.SK - elektronické knihy
FLEXIBOOKS.CZ
-
elekronické knihy a časopisy, niektoré zdarma
 


VOĽNE PRÍSTUPNÉ ZDROJE:

ZLATÝ FOND SME - viac ako 2.000 klasických literárnych diel v digitalizovanej forme, najmä ak hľadáte niečo z povinného čítania:)
PDFKNIHYZADARMO - knihy v elektronickej forme, poskytnuté autormi bez poplatku
DATABAZEKNIH.cz -
voľne dostupná beletria (cca 940 titulov, prevažne v českom jazyku)
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHAstovky e-kníh voľne na stiahnutie, jazyk český, anglický, full text
eKNIZKY.sk - elektronické dokumenty profesionálnych autorov, študentov a entuziastov, jazyk slovenský a český, full text 

ODBORNÉ ČLÁNKY (väčšinou fulltext):

DIKDA - online katalóg digitálnej knižnice SNK
UK MATEJA BELA - voľne prístupné elektronické zdroje (časopisy, databázy a encyklopédie Univerzitnej knižnice Univerzity Matej Bela
DOAJ /Directory Of Openaccess Journal/ - adresár voľne dostupných časopisov, zahŕňa viac ako 10 000 časopisov zo všetkých vedných oblastí, jazyk anglický, full text
PLOS /Public Library of Science/ - elektronická verejná knižnica článkov z oblasti prírodných vied a medicíny, jazyk anglický, full text
ERIC /The Education Resources information center/ - on-line  knižnica vzdelávacieho výskumu a informácií, obsahuje bibliografické záznamy vzdelávacej literatúry, jazyk anglický, full text
OECD LIBRARYon-line knižnica Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), poskytuje online prístup ku knihám, štatistikám a faktografickým informáciám, jazyk anglický, francúzsky, full text
ASIAN ONLINE JOURNALSzahŕňa voľný prístup k vedeckým a odborným recenzovaným časopisom, jazyk anglický, full text
Project Gutenberg -  vyše 50 000 voľne dostupných elektronických kníh, jazyk anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, portugalský
BiblioMedica - bibliografická databáza z oblasti medicíny, nájdete v nej odborných články a knihy z oblasti ošetrovateľstva a zdravotníctva
SLOV-LEX - jednotný automatizovaný systém právnych informácií, jazyk slovenský, full text

ďalšie zoznamy nájdete aj na https://www.starlib.sk/sk/volne-pristupne-e-knihy/

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi