Cenník

 

Hlavná knižnica,  Pobočka Bystrická 2 (plaváreň)

Ročný členský poplatok:

Deti a mládež do 15 rokov (deti do 6 rokov bezplatne) 2,00 €
Dôchodcovia, ŤZP, nezamestnaní, mamičky na MD 2,00 €
Študenti SŠ, VŠ 3,00 €
Ostatní používatelia 5,00 €
Neregistrovaní používatelia 0,50 €/ 1deň

Čitateľský preukaz z pobočky Bystrická 2 je platný aj na hlavnej pobočke Podhora 33. 


 Manipulačné poplatky a krytie nákladov za špeciálne služby: 

rezervácia osobne v knižnici                                                               0,50 € / titul
rezervácia cez online katalóg                                                               bezplatne
objednanie odloženia z regálu                                                               0,50 € / titul
MVS objednávka                                                                0,50 €/ titul
MVS poštovné                                                               2,50 €/ knižnica
rešerš                                                               2,50 € 
kopírovanie, tlač A4 ČB 0,10 €
kopírovanie, tlač A4 farebne 1,00 €
sken A4 0,50 € 
kopírovanie, tlač A3 ČB  0,20 € 

 Internet:

registrovaní užívatelia 60 min. bezplatne
  ďalších 30 min. 0,50€
neregistrovaní užívatelia 30 min. 0,50€
on-line katalóg   bezplatne

 Sankčné poplatky:

 Periodiká               0,20 € / deň

  Knižničné jednotky:

 1. upomienka (nepísomná) 0,50 €
 2. upomienka 1,00 € + poštovné
 3. upomienka 2,00 € + poštovné
 4. upomienka 3,00 € + poštovné
 Pokus o zmier 6,00 € + poštovné

 Finančná náhrada za poškodenie alebo stratu dokumentu:               
 a) pri bežne dostupnom titule: obvyklá predajná cena dokumentu + manipul. poplatok 5,- €
 b) pri nie bežne dostupnom titule: účtovná cena dokumentu + manipul. poplatok 20,- € 

 Sankcia za poškodenie majetku
 a technického vybavenia knižnice:  20,00 € + úhrada nákladov


Pobočky KD Biely Potok, ZŠ Černová a ZŠ Sládkovičova

Ročný členský poplatok:

Deti a mládež do 15 rokov, dôchodcovia, ZŤP, nezamestnaní 0,50 €
Ostatní používatelia 1,00 €
Neregistrovaní používatelia 0,50 € / 1deň

  

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi