Ako sa prihlásiť?

A)  REGISTROVANÍ ČITATELIA (ktorí už maju náš členský preukaz)
B)  NOVÍ ČITATELIA


A)  REGISTROVANÍ ČITATELIA

Pokiaľ už máte náš čitateľský preukaz a máte pridelené číslo, prosíme NEPOUŽÍVAJTE FORMULÁR "Predregistrácia". Tento formulár je určený pre NOVÝCH ČITATEĽOV, ktorí ešte nie sú našimi členmi.

1.    Online katalóg: Webový katalog Carmen (kniznicark.sk)

2.    Kliknite na čiernu lištu "Prihlásenie"  

  prihlsenie_2

3.    Zadajte  prihlasovacie údaje: 
     
       Číslo preukazu: napr. 16784 (bez núl)  
       PIN (dátum narodenia v tvare RRMMDD): napr. 850223

prihlsenie


Ak ste sa narodili  23. 02. 1985, vaše PIN bude 850223.
Po prihlásení do konta Vám odporúčame PIN kód zmeniť a zadať si vlastný.

4.    Ak bolo prihlásenie úspešné, vpravo hore uvidíte Vaše meno:
prihlsenie_4
Zároveň sa zobrazia všetky možnosti, ktoré Vám čitateľské konto poskytuje: môžete si zmeniť používateľské nastavenia (napr. zvoliť zasielanie noviniek z knižnice mailom), zmeniť PIN, overiť si stav Vašich výpožičiek s predĺžiť ich, získať prehľad o Vašich rezerváciách, prípadne si nedostupné tituly bezplatne rezervovať.

5.    Po kliknutí na Vaše meno si môžete skontrolovať Vaše údaje, napr. správnosť e-mailovej adresy.
6.    Prácu v online katalógu Carmen ukončíte kliknutím na možnosť ODHLÁSIŤ pri Vašom mene.

Vaše čitateľské konto môžete použiť:
- pri kontrole a predĺžení výpožičnej doby
- pri rezerváciách nedostupných dokumentov 
- pri hodnotení prečítaných kníh 
- pri požiadavkach o zakúpenie konkrétneho titulu 

 

B)  NOVÍ ČITATELIA
Využite službu predregistrácie - je určená novým čitateľom, ktorí knižnicu ešte nenavštívili, ale radi by si rezervovali alebo objednali naše knihy.

ONLINE KATALÓG -  Prihlásenie -  Predregistrácia 

predregistrcia_2


Vyplňte všetky údaje, vrátane PIN a odošlite: 

predregistrcia_3

  • systém Vám pridelí dočasné evidenčné číslo 9xxxxxx, príp. aj PIN, pokiaľ ste ho nevyplnili.
  • ročný členský poplatok uhraďte na číslo účtu SK63 0900 0000 0000 5672 9028, do poznámky dajte svoje meno. Výška členského TU 
  • pri osobnej návšteve knižnice podpíšete prihlášku, uhradíte ročný členský poplatok a obdržíte čitateľský preukaz so stálym evidenčným číslom 

Vašu predregistráciu môžete uplatniť: 
-
pri výpožičkách e-kníh
- pri službe Objednať odloženie 
- pri rezerváciách nedostupných dokumentov 
- pri hodnotení prečítaných kníh 
- pri požiadavkach o zakúpenie konkrétneho titulu

Tip na využívanie čitateľského konta v online katalógu:

A/ PREDĹŽENIE VÝPOŽIČIEK
Po prihlásení na pravej strane v podstránke Výpožičky nájdete stav Vášho konta. V červenom rámiku je príkaz Predĺžiť všetky výpožičky na stránke. Maximálna doba výpožičiek je podľa Knižničného a výpožičného poriadku 3 mesiace, po tomto termíne Vám systém knihy nepredĺži. Systém nepredĺži ani výpožičky rezervované iným čitateľom (označené ceruzkou).

B/ OBJEDNANIE ODLOŽENIA: 

Objednávajte len dostupné knihy z hlavnej pobočky Podhora 33, t.j. tituly označené  znakom "K dispozícii", na oddeleniach: 
B- Beletria 
M, Mn - oddelenie pre deti a mládež 
ONL - odd. náučnej literatúry  

Služba nie je spoplatnená počas obmedzení vychádzania.
POZOR! Na pobočkách túto službu neposkytujeme.

C/ REZERVÁCIE DOKUMENTOV:
Rezervovať je možné len nedostupné knihy. Tie knihy, ktoré sú dostupné, nie je nutné rezervovať, môžete si ich nechať odložiť:). Rezervácie sú spoplatnené podľa Cenníka poskytovaných služieb sumou 0,50 €, ktorá sa Vám pripíše do konta v momente vrátenia rezervovanej knihy predchádzajúcim čitateľom.

D/ VRÁTENIE DOKUMENTOV
Vrátiť knihy môžete osobne alebo prostredníctvom biblioboxu. Vrátenie si môžete skontrolovať najbližší pracovný deň na Vašom čitateľskom konte, príp. telefonicky alebo mailom na adrese info@kniznicark.sk

E/ VÝPOŽIČKY E-KNÍH 
Výpožičky e-kníh môže realizovať len čitateľ s uhradenými záväzkami (členské, upomienky). Postup stiahnutia e-kníh nájdete na Knižnica Ružomberok (kniznicark.sk)

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi