Profil verejného obstarávateľa

Aktuálne verejné obstarávania a prieskumy trhu

Aktuálne verejné obstarávania a prieskumy trhu

31.07.2019

Žiadosť o účasť na prieskume trhu Dodávka a inštalácia interiérového kobercaPRIESKUM TRHU UZATVORENÝ Žiadosť o účasť na prieskume trhu Nákup interiérového vybavenia PRIESKUM TRHU UZATVORENÝ...

Zmluvy

Zmluvy

10.06.2014

Faktúry

Faktúry

10.06.2014

Objednávky

Objednávky

10.06.2014

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Mestská knižnica Ružomberok  je podľa §7, ods.1, písm. d. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi