Oznamy

Nový web

Činnosť tohto webu bola ukončená ku dňu 31.12.2021. Nové informácie nájdete na www.kniznicark.sk.

AKTUÁLNE PRAVIDLÁ VYPOŽIČIAVANIA

  Režim Základ platný od stredy 19. januára 2022: Pri vstupe na oddelenie si dezinfikujte ruky a majte založený respirátor FFP2, resp. KN95, N95 (mimo detí do 6 rokov, mentálne a sluchovo postihnutých...

NA VRÁTENIE KNÍH POUŽÍVAJTE BIBLIOBOX

  Na vrátenie kníh používajte bibliobox umiestený vo dverách knižnice na Podhore 33. Bibliobox slúži na vrátenie všetkých titulov požičaných z hlavnej knižnice aj pobočiek, mimo titulov...

Viac

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi